امروز: يکشنبه، 4 مهر 1395
ورود
عضویت
فیلم سینمایی اشک ها و لبخندها در آمستردام اکران شد
مراسم روز ملی سینما با حضور جمع کثیری از هنرمندان برگزار شد مراسم روز ملی سینما با حضور جمع کثیری از هنرمندان برگزار شدمراسم روز ملی سینما با حضور جمع کثیری از هنرمندان برگزار شد
کلیک کنید! آنلاین بلیط بخرید ...
تبریک
تبریک
تبریک
تبریک
تبریک
تبریک
تبریک
گزارش تصویری
...........................................................................................................................................................
موسسات
..........................................................................................................................................................................
تسلیت
تسلیت
تسلیت
تسلیت
تسلیت
تسلیت
تسلیت

تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، خیابان کمال الملک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی، کدپستی: 1516259852

تلفن: 33966099 - دورنگار: 33966122 - پست الکترونیکی اداره کل روابط عمومی: cinema-ravabetomomi@gmail.com

Iranian Organization of Cinema and Audiovisual Affairs
w   w   w   .   c   i   n   e   m   a   -   o   r   g   .   i   r